Sporten
Zonder beperking

Welkom bij sporten zonder beperking. Wij willen graag de titel van deze site dubbel uitleggen:

A) Sporten voor mensen met een beperking, en dan in de positieve zin, en

B) Het sporten mogelijk maken zonder enige vorm van bureaucratische beperking.

De site is gemaakt om enerzijds onze problemen zichtbaar te maken voor het grote publiek en anderzijds de (lokale) politici op de hoogte brengen van de (on)mogelijkheden waar verenigingen die aangepaste sporten aanbieden, tegen aan lopen.

Allereerst willen wij u wel hartelijk bedanken dat u de moeite neemt om zich te verdiepen in onze problematiek.

Wij willen graag de politieke partijen uitnodigen en van redenen voorzien om een standpunt in te nemen qua aangepaste sporten. Zoals uit deze website zal blijken zijn er op landelijk niveau ontzettend veel partijen betrokken bij een gezond en sportief leefklimaat. De rapporten en beleidsnota’s zien er tiptop uit.

Als vereniging met uitsluitend aangepaste sporten staan wij onderaan de hiërarchische ladder en betekend tevens dat wij uiteindelijk de ‘uitvoerende’ factor zijn. Wij willen u graag meenemen naar de mensen en vrijwilligers die met hun ‘poten in de klei staan’.

Desondanks lijkt het wel dat het grote publiek denkt dat aangepast sport aan alle kanten wordt ondersteund, maar aan de andere kant ervaren wij veel tegenwerking om onze taak goed uit te kunnen voeren.

Uit een recent onderzoek van het Mulier Instituut (augustus 2017) blijkt dat ruim 1/3 van alle sportverenigingen in Nederland zich ernstig zorgen maakt om de financiële situatie binnen hun organisatie. De rapportage laat zien dat in 67% van gevallen van gemeentelijke bijdrage, sprake was van een daling. Ook is er sprake van een ernstige daling van de sponsor- & reclame inkomsten.

Ook aanbieders, zoals Sportvereniging KIS, zijn de dupe van deze situatie. Als reguliere sportverenigingen al deze tendens waarnemen, is het voor sportverenigingen met enkel aanbod voor aangepaste sporten nog slechter gesteld. Zij hebben immers een veel kleinere sociale kring dan een gemiddelde sportclub binnen een gemeente.

Wij proberen, middels deze site, alle feiten op een rijtje te zetten zodat u zich goed kunt voorbereiden op uw (lokale) politieke werkzaamheden.

Beleid

Landelijk beleid

Lokaal beleid

Probleemstelling

Uiteenzetting waar de Kennemer Invaliden Sportclub -KIS- tegenaan loopt.
lees verder

 

Info

Onder andere alle openbare rapporten en belanghebbende / deskundigen instanties.
klik hier

Mis kleun

Waar gaat het compleet mis? Voorbeeld van de Gemeente Haarlem die volledig de plank misslaat.
lees verder

Sportvereniging KIS

Sportvereniging KIS bestaat al sinds 1 februari 1956. Als vereniging zijn wij nauw betrokken geweest bij de landelijke opstart van de gehandicaptensport. Zo was daar bijvoorbeeld de NIS (Nederlandse Invaliden Sportbond), later de NEBAS, vervolgens Gehandicapten Sport Nederland en in het kader van integratie alle sporten weer verdeeld over de valide sportbonden. Kortom de KIS heeft alles al meegemaakt binnen de aangepaste sporten.